به کشتیرانی راه آبی خوش آمدید.

صنعت حمل و نقل

حمل و نقل کانتینری
  • 14 آوریل 2023

حمل و نقل کانتینری

حمل و نقل کانتینری؛ چرا یکی از بهترین راه های حمل و نقل بار است افزایش تجارت جهانی و رشد صنعت حمل و نقل در سطح جهانی، باعث شده است که روش‌های حمل و نقل بار متنوعی توسعه یابد. حمل ...

قوانین حمل و نقل بین المللی
  • 30 مارس 2023

قوانین حمل و نقل بین المللی

قوانین حمل و نقل بین المللیصنعت حمل و نقل بین المللی دارای قوانین مشترکی است که کشورها در برخی از موارد ملزم به رعایت یک سری از قوانین بصورت عام و قوانینی دیگر به صورت خاص میباشند.که این قوانین ...

سازمانهای وابسته به حمل و نقل بین المللی
  • 30 مارس 2023

سازمانهای وابسته به حمل و نقل بین المللی

حمل و نقل بین المللی کالا امروزه نقش موثر و چشمگیری در تامین نیازهای کشورهای مختلف دارد که این خود موجب پیشرفت چرخه اقتصادی کشورها و عرضه تولید مازاد یک کشور به کشورهای دیگر و در نتیجه گسترش فعالیت های ...

حمل و نقل بین المللی
  • 30 مارس 2023

حمل و نقل بین المللی

حمل و نقل بین المللیحمل و نقل بین المللی کالا یعنی جابه جایی و انتقال کالا از یک کشور به کشور دیگر که این امر با رعایت قوانین و مقررات بین المللی انجام می شود .شرکت حمل و نقل بین ...

تاریخچه حمل و نقل بین المللی
  • 30 مارس 2023

تاریخچه حمل و نقل بین المللی

از ابتدای تمدن بشر یکی از شغل هایی که برای بقای انسان لازم بوده حمل ونقل بوده است. حمل مایحتاج زندگی، محصولات و غیره. بشر برای تسهیل در کارها چرخ را اختراع نمود و حیوانات را به منظور حمل ونقل ...