به کشتیرانی راه آبی خوش آمدید.

خدمات ما

انواع خدمات

حمل بار و اجاره کشتی در امارات

حمل بار و اجاره کشتی در امارات

حمل کالا از بنادر امارات

به تمام بنادر خلیج فارس

حمل بار و اجاره کشتی در ایران

حمل بار و اجاره کشتی در ایران

حمل کالا از بنادر ایران

به تمام بنادر خلیج فارس

حمل با کانتینر  [FCL]

حمل با کانتینر [FCL]

ارائه انواع کانتینر

به سفارش مشتری

حمل خودرو

حمل خودرو

به تمام بنادر خلیج فارس

 

حمل پالت

حمل پالت

حمل کالا به صورت فله

( عدد، نگله، کارتن، پالت، کیسه )

حمل مواد غذایی

حمل مواد غذایی

آبادان و خرمشهر

[ منطقه آزاد ]